Tu jesteś: Start Galeria

Galeria

Konkurs Wielkanocny, Przemyśl, 8 kwietnia 2014 roku

Dnia 8 kwietnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbył się Konkurs Wielkanocny organizowany przez LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. 

Celem Konkursu jest wyłonienie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego oraz tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
W konkursie uczestniczyło ośmiu uczestników z obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
Stoły wielkanocne oceniane były według następującej kategorii „Stół Wielkanocny”
Jury w składzie: pan Gerard Szczygieł- przewodniczący komisji, Pani Agnieszka Mościszko i Pani Grażyna Poczynek, po burzliwej naradzie postanowiło wyróżnić Stowarzyszenie Kulturalne „JAWOR” z Pikulic przyznając im tym samym nagrodę główną. Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymali również dyplomy i nagrody.

 

Konkurs przyrodniczo – historyczny „Piękno regionu w ujęciu plastycznym.” Olszany, 20 marca 2014 roku

W lutym 2014 roku LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” zorganizowała Konkurs przyrodniczo – historyczny pod hasłem „Piękno regionu w ujęciu plastycznym.”

Celem konkursu było promowanie tematyki związanej z ekologią i historią wśród różnych grup wiekowych . Uczestnicy konkursu poprzez wykonanie prac różnymi technikami plastycznymi rozwijają zainteresowania tematyką ochrony przyrody i historii.
Dnia 20 marca 2014 roku Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny nadesłanych prac plastycznych postanowiła:
I.
przyznać I miejsce i nagrodę rzeczową w postaci Zestawu- Sekrety Elektroniki Natalii Mościszko.
II.
przyznać II miejsce i nagrodę rzeczową w postaci gry planszowej Scrable Szymonowi Ścibor.
III.
przyznać III miejsce i nagrodę rzeczową w postaci mikroskopu Aleksandrze Marek.

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrodę za udział w postaci książki.

 

Szkolenie z zakresu spółdzielczości, tworzenie grup producenckich, konkurencji Przemyśl, 11 marca 2014 roku

W dniu 11 marca 2011 roku w Przemyślu odbyło się szkolenie pod nazwą: „Szkolenie z zakresu spółdzielczości, tworzenie grup producenckich, konkurencji” 

Szkolenie miało na celu pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie kapitału społecznego poprzez prowadzenie działań promujących nasz region.
Uczestnicy szkolenia po intensywnych warsztatach z zakresu wytwarzania lokalnych i ekologicznych produktów mogli liczyć na ciepły posiłek.

Posiedzenie Zarządu LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA - Przemyśl, 23 stycznia 2014 r

W dniu 23 stycznia 2014 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, w którym uczestniczyło 8 osób. Na spotkaniu zadecydowano o zwołaniu WZC, zaakceptowano projekt montażu finansowego oraz omówiono stan realizacji wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

 

Konkurs Bożonarodzeniowy – Przemyśl, 13 grudnia 2013 r.

Dnia 13 grudnia 2013 roku Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” jak co roku zorganizowała Konkurs Bożonarodzeniowy. Inicjatywa była skierowana do Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LSR. Piękne aranżacje stołów, wspólne kolędowanie oraz różnorodne świąteczne potrawy przygotowane przez uczestników wprowadziły wszystkich przybyłych gości w świąteczny klimat.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 7 uczestników. Oceny przygotowanych stołów i występów artystycznych dokonało jury w składzie:
- Agnieszka Mościszko
-Gerard Szczygieł
- Zbigniew Maciołek.
Po długiej debacie jury podjęło niełatwą decyzję wyróżniając Koło Gospodyń Wiejskich w Wyszatycach - tym samym delegując je jako reprezentanta obszaru LGD Ziemia Przemyska do udziału w finale Konkursu Bożonarodzeniowego organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Każde z przybyłych Kół Gospodyń Wiejskich w ramach podziękowania za trud włożony  w przygotowanie potraw otrzymało dyplom i upominek.

Konkurs Bożonarodzeniowy – 18 grudnia 2013 r., Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

Stoły uginające się od wigilijnych potraw, piękne świąteczne ozdoby oraz kapele wygrywające kolędy i ludowe przyśpiewki. Tak przebiegł tegoroczny Konkurs Bożonarodzeniowy organizowany przez Urząd Marszałkowski dla wszystkich Lokalnych Grup Działania Województwa Podkarpackiego. Podczas imprezy rozstrzygnięto także konkurs na Sołtysa Roku i Piękną Wieś Podkarpacką oraz podsumowano Program Odnowy Wsi.
Na konkursie nie mogło zabraknąć również LGD „Ziemia Przemyska”, którą w tym roku reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Wyszatyc.
Zwycięzcy konkursu i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane  w ramach środków będących w dyspozycji Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.


Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA"  jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Copyright © Lokalna Grupa Działania 'Ziemia Przemyska'

Template by Templates for Joomla